GRAND na facebooku


» Politika kvality, ISO 9001
Politika kvality JESENIČAN s.r.o.

Při veškeré naší činnosti si současně uvědomujeme i nutnost ochrany zdraví zvířat a proto je systém řízení kvality a bezpečnosti krmiv (HACCP) integrální součástí managementu.

Pro splnění této vize stanovuje vedení společnosti tuto politiku kvality a bezpečnosti krmiv:

 • Naplněním této politiky usilujeme o zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti naší společnosti a udržení si ekonomicky významného postavení
 • Naším strategickým cílem je posilování vysoké úrovně ochrany zdraví zvířat a zájmů spotřebitelů za předpokladu podpory bezpečnosti výrobků a jejich kvality
 • Důsledným dodržováním platné legislativy v oblasti krmiv pro zvířata a neustálým zlepšováním plánů HACCP chceme zajistit bezpečnost produkovaných krmiv
 • Unifikací a plněním správných požadavků na jakostní přejímky, na skladování, prodej a tržní úpravy napříč výrobním procesem zvyšujeme kvalitu výsledného produktu
 • Trvale sledujeme a vyhodnocujeme výstupy z procesů s cílem dosažení maximální efektivity vynaložených nákladů

Pro naplňování zásad politiky kvality a bezpečnosti krmiv přijímá vedení společnosti tento závazek:

 • zásady politiky kvality a bezpečnosti krmiv budou vždy nezbytnou součástí strategického plánování a řízení všech rozhodovacích procesů na všech stupních a ve všech oblastech působení naší společnosti
 • vysoké požadavky na parametry kvality, HACCP a uplatňování zásad ochrany životního prostředí budou vyžadovány i ve vztazích s našimi dodavateli
 • investiční rozvoj bude cílevědomě směřován jak do oblasti neustálého zvyšování kvality, tak i prevence bezpečnosti krmiv
 • cílevědomou personální politikou budeme usilovat o trvalé rozšiřování a prohlubování vědomostí a znalostí všech našich zaměstnanců
 • budeme plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu zdraví, životního prostředí a též jiné požadavky, kterým činnosti společnosti podléhají
 • vhodnými prostředky budeme přijatou politiku kvality a bezpečnosti krmiv prezentovat našim zákazníkům a smluvním partnerům
 • na realizaci zásad politiky kvality a bezpečnosti krmiv budou v každém roce zabezpečeny odpovídající finanční zdroje a prostředky.

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • znalost zásad politiky kvality a bezpečnosti krmiv
 • respektování zásad této politiky při svém jednání, činnosti a působnosti, důsledné dodržování požadavků dokumentace systémů řízení kvality a bezpečnosti krmiv a technologické kázně
 • spolupráci a iniciativu při uplatňování, zdokonalování a rozvíjení systémů řízení kvality a bezpečnosti krmiv

Ing. Petr Pavlišta, provozní ředitel JESENIČAN s.r.o.

 

ISO 9001

Dne 29.5.2014 byla naše společnost úspěšně certifikována společností TÜV CZ s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009

Dne 16.5.2017 proběhla úspěšná recertifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016

> Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016